Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P76U Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – přednáška

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 36 (58 %) Učebna: B13 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá11x52.4 %
dobrá9x42.9 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné18x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Vyučující

Němcová Yvonne ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Svoboda David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Němcová Yvonne je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Svoboda David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Němcová Yvonne je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x76.2 %
průměr 1.6
Svoboda David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x76.2 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x28.6 %
žena15x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé19x90.5 %
opakovaně2x9.5 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%19x90.5 %
75 – 50%2x9.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký9x42.9 %
průměrný9x42.9 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x42.9 %
průměrný10x47.6 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět