Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76IC Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zdeněk Soldán

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 9 / 12 (75 %) Učebna: B13 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x66.7 %
dobrá3x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Soldán Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Soldán Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Soldán Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x22.2 %
žena7x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné4x44.4 %
podprůměrné2x22.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x11.1 %
průměrný6x66.7 %
nízký2x22.2 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x33.3 %
průměrný5x55.6 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět