Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P84 Biomedicínská antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 14 / 28 (50 %) Učebna: B2 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá11x78.6 %
dobrá3x21.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x21.4 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.75

Vyučující

Sedlak Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Sedlak Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Sedlak Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.08
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x57.1 %
průměrný6x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x42.9 %
průměrný8x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět