Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P76 Biologie orchidejí

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 18 (78 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá14x100 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Ponert Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Ponert Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Ponert Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.11x84.6 %
Nmgr.2x15.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký13x92.9 %
průměrný1x7.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x78.6 %
průměrný3x21.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.21
Vybrat jiný předmět