Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P34 Biochemie - pro učitele

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 9 / 30 (30 %) Učebna: B2 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá1x11.1 %
průměrná3x33.3 %
špatná4x44.4 %
velmi špatná1x11.1 %
průměr 3.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké6x66.7 %
přiměrěné2x22.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.25

Vyučující

Brábek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne5x55.6 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 3.5
Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne4x44.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.22
Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.38
Brábek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2.14
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.63
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2
Brábek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 2.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x22.2 %
žena7x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%1x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné8x88.9 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 3.11
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x22.2 %
průměrný4x44.4 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný5x55.6 %
nízký4x44.4 %
průměr 2.44
Vybrat jiný předmět