Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P39 Batrachologie a herpetologie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 7 / 26 (27 %) Učebna: B2P Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x85.7 %
dobrá1x14.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x14.3 %
přiměrěné3x42.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1.75

Vyučující

Rehák Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Rehák Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Rehák Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x28.6 %
žena5x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.1x14.3 %
Nmgr.6x85.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x14.3 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x71.4 %
průměrný2x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x85.7 %
průměrný1x14.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.14
Vybrat jiný předmět