Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P75 Aplikovaná hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 31 (71 %) Učebna: LR Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x25 %
dobrá9x75 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x25 %
přiměrěné7x58.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.7

Vyučující

Jeníček Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.14
Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Jeníček Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.26
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.3
Jeníček Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 1.29
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit14x63.6 %
průměr 2.13
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 2.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x53.8 %
žena6x46.2 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x53.8 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x38.5 %
průměrný8x61.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x38.5 %
průměrný8x61.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět