Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P03 Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 42 / 129 (33 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá18x42.9 %
dobrá14x33.3 %
průměrná8x19 %
špatná2x4.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano20x47.6 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne6x14.3 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano26x61.9 %
spíše ano15x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x16.7 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne14x33.3 %
rozhodně ne10x23.8 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 2.66
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.1 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne10x23.8 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit10x23.8 %
průměr 2.34
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné32x76.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x23.8 %
průměr 2

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano23x54.8 %
spíše ano12x28.6 %
spíše ne6x14.3 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano30x71.4 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.25
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x11.9 %
spíše ano6x14.3 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x71.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x35 %
spíše ano20x50 %
spíše ne4x10 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano24x57.1 %
spíše ano18x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano23x54.8 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x21.4 %
žena33x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.42x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé42x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%36x85.7 %
75 – 50%6x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x9.8 %
nadprůměrné6x14.6 %
průměrné29x70.7 %
podprůměrné2x4.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký23x54.8 %
průměrný19x45.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký17x40.5 %
průměrný21x50 %
nízký4x9.5 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět