Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21BA Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 78 (14 %) Učebna: CH1 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x9.1 %
dobrá8x72.7 %
průměrná2x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Vojtíšek Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Liška Alan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Vojtíšek Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Liška Alan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vojtíšek Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1.67
Liška Alan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x54.5 %
žena5x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%3x27.3 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné10x90.9 %
podprůměrné1x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 3.09
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x18.2 %
průměrný8x72.7 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x9.1 %
průměrný9x81.8 %
nízký1x9.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět