Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P57B Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 36 (58 %) Učebna: CH9 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x19 %
dobrá16x76.2 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné17x81 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Vyučující

Nižňanský Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Lukeš Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 2.24
Nižňanský Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Lukeš Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.5
Nižňanský Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 1.5
Lukeš Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x42.9 %
žena12x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%4x19 %
75 – 50%7x33.3 %
50 – 25%6x28.6 %
méně než 25%4x19 %
průměr 2.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x14.3 %
průměrný16x76.2 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x28.6 %
průměrný12x57.1 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět