Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P35 Analytická chemie I (kata)

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Z; 4 kr.
Respondentů: 17 / 55 (31 %) Učebna: CH2 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá7x41.2 %
průměrná4x23.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x11.8 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.86

Vyučující

Bosáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Coufal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Sobotníková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Bosáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Coufal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Sobotníková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Bosáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.4
Coufal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.62
Sobotníková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.69
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x23.5 %
žena13x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%6x35.3 %
75 – 50%8x47.1 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.88
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký9x52.9 %
průměrný6x35.3 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x23.5 %
průměrný11x64.7 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět