Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P62Z Životní prostředí člověka

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 37 / 108 (34 %) Učebna: VG Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá4x10.8 %
dobrá26x70.3 %
průměrná6x16.2 %
špatná1x2.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano20x54.1 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x8.1 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit12x32.4 %
průměr 2.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit21x56.8 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x10.8 %
přiměrěné20x54.1 %
nízké2x5.4 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 1.92

Vyučující

Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x13.5 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne15x40.5 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 2.33
Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 2.03
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.44
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.39
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano10x27 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.29
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x78.4 %
průměr 1.5
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x75.7 %
průměr 1.56
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x13.5 %
spíše ano2x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x81.1 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano24x64.9 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x91.9 %
spíše ano2x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x43.2 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x35.1 %
žena24x64.9 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.33x89.2 %
Nmgr.4x10.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé37x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x32.4 %
75 – 50%13x35.1 %
50 – 25%8x21.6 %
méně než 25%4x10.8 %
průměr 2.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x16.2 %
průměrné29x78.4 %
podprůměrné2x5.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký8x21.6 %
průměrný22x59.5 %
nízký7x18.9 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký6x16.2 %
průměrný25x67.6 %
nízký6x16.2 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět