Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG452P11cv Úvod do užité geofyziky – cv.

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 22 (73 %) Učebna: G3 Termín: Út,10:40
Poznámka: ÚT (sudé), 10.40, G3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x43.8 %
dobrá6x37.5 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x12.5 %
přiměrěné12x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86

Vyučující

Dohnal Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Dohnal Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Dohnal Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano4x25 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x68.8 %
žena5x31.3 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.1x6.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé14x87.5 %
opakovaně2x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%3x18.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné5x33.3 %
průměrné9x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x18.8 %
průměrný13x81.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x12.5 %
průměrný12x75 %
nízký2x12.5 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět