Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS750P02 Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií

Oddělení podpory vědy Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 24 / 30 (80 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x43.5 %
dobrá11x47.8 %
průměrná1x4.3 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné22x91.7 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.04

Vyučující

Vaněk Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Synek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Vaněk Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Synek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vaněk Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x79.2 %
průměr 1.4
Synek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x79.2 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.16x66.7 %
Nmgr.8x33.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x87.5 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné15x65.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x37.5 %
průměrný14x58.3 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký16x66.7 %
průměrný8x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět