Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P01 Úvod do hydrogeologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 26 (58 %) Učebna: G1 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x20 %
dobrá7x46.7 %
průměrná4x26.7 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x20 %
přiměrěné7x46.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.7

Vyučující

Bruthans Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2.15
Hrkal Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 2
Bruthans Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.5
Hrkal Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Bruthans Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.8
Hrkal Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x66.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x66.7 %
žena5x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%11x73.3 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné7x46.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x26.7 %
průměrný6x40 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x33.3 %
průměrný8x53.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět