Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P55 Úvod do evoluční biologie

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 84 / 248 (34 %) Učebna: VG Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá35x41.7 %
dobrá45x53.6 %
průměrná4x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x25 %
spíše ano53x63.1 %
spíše ne10x11.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano62x73.8 %
spíše ano20x23.8 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano55x65.5 %
spíše ano26x31 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x45.2 %
spíše ano36x42.9 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit8x9.5 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké11x13.1 %
přiměrěné43x51.2 %
nízké1x1.2 %
nemohu posoudit29x34.5 %
průměr 1.82

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x39.8 %
spíše ano44x53 %
spíše ne6x7.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Frynta Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x1.6 %
spíše ano5x7.9 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit55x87.3 %
průměr 2.13
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano53x63.1 %
spíše ano28x33.3 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.4 %
průměr 1.37
Frynta Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x8.1 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit56x90.3 %
průměr 1.17
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x6 %
spíše ano9x10.7 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit69x82.1 %
průměr 1.73
Frynta Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x3.2 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit58x93.5 %
průměr 2.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x56.6 %
spíše ano35x42.2 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano78x92.9 %
spíše ano2x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit3x3.6 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano42x50 %
spíše ano37x44 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.6 %
průměr 1.51

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž27x32.1 %
žena57x67.9 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.81x96.4 %
Nmgr.3x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé84x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%62x73.8 %
75 – 50%13x15.5 %
50 – 25%8x9.5 %
méně než 25%1x1.2 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré6x7.2 %
nadprůměrné17x20.5 %
průměrné55x66.3 %
podprůměrné4x4.8 %
špatné1x1.2 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký32x38.1 %
průměrný49x58.3 %
nízký3x3.6 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký19x22.9 %
průměrný61x73.5 %
nízký3x3.6 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět