Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P52 Základy mineralogie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 23 / 39 (59 %) Učebna: D Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá12x52.2 %
průměrná6x26.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné22x95.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96

Vyučující

Skála Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne9x39.1 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.64
Goliáš Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Skála Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.81
Goliáš Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Skála Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x60.9 %
průměr 1.56
Goliáš Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x38.1 %
průměr 1.69
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x52.2 %
žena11x47.8 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x56.5 %
75 – 50%7x30.4 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x26.1 %
průměrný16x69.6 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký9x39.1 %
průměrný14x60.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět