Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09Z Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 103 (28 %) Učebna: G3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá14x48.3 %
dobrá9x31 %
průměrná5x17.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x3.4 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne5x17.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné28x96.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2

Vyučující

Kachlík Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne3x10.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Hajná Jaroslava ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2
Kachlík Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.42
Hajná Jaroslava je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.44
Kachlík Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x65.5 %
průměr 1.6
Hajná Jaroslava je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x62.1 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž18x62.1 %
žena11x37.9 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%23x79.3 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%2x6.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné10x34.5 %
průměrné17x58.6 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x41.4 %
průměrný12x41.4 %
nízký5x17.2 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký12x41.4 %
průměrný16x55.2 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět