Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P09U Zoologie bezobratlých

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 30 (43 %) Učebna: B311 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x53.8 %
dobrá4x30.8 %
průměrná2x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x30.8 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.83
Prokop Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Šťáhlavský František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33
Prokop Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Šťáhlavský František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.75
Prokop Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 2
Šťáhlavský František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 2.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x53.8 %
průměrný5x38.5 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x7.7 %
průměrný11x84.6 %
nízký1x7.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět