Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P82 Zoogeografie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 47 (23 %) Učebna: B7 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x18.2 %
dobrá2x18.2 %
průměrná3x27.3 %
špatná4x36.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 2.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 2.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné3x27.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 2

Vyučující

Vohralík Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.82
Švátora Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.2
Vohralík Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Švátora Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.25
Vohralík Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x90.9 %
průměr 1
Švátora Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 2.22

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x9.1 %
žena10x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x36.4 %
75 – 50%7x63.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné10x90.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x18.2 %
průměrný7x63.6 %
nízký2x18.2 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x27.3 %
průměrný3x27.3 %
nízký5x45.5 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět