Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P00 Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 33 / 77 (43 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá17x51.5 %
dobrá12x36.4 %
průměrná3x9.1 %
špatná1x3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x78.8 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x69.7 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x48.5 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne4x12.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x27.3 %
spíše ano21x63.6 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.74
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x12.1 %
přiměrěné22x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x21.2 %
průměr 1.85

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x63.6 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x69.7 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano20x60.6 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž19x57.6 %
žena14x42.4 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.30x90.9 %
Nmgr.3x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé32x97 %
opakovaně1x3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%26x78.8 %
75 – 50%4x12.1 %
50 – 25%3x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x6.1 %
nadprůměrné6x18.2 %
průměrné24x72.7 %
podprůměrné1x3 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký21x63.6 %
průměrný11x33.3 %
nízký1x3 %
průměr 1.39
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký12x36.4 %
průměrný20x60.6 %
nízký1x3 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět