Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07AE Výpočetní technika - Toman

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 52 / 74 (70 %) Učebna: PUA Termín: Čt,17:20
Poznámka: ÚT, 15.40, B5

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá30x57.7 %
dobrá19x36.5 %
průměrná3x5.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x48.1 %
spíše ano26x50 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x65.4 %
spíše ano17x32.7 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x28.8 %
spíše ano18x34.6 %
spíše ne4x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x28.8 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x25.5 %
spíše ano11x21.6 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x51 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné47x90.4 %
nízké4x7.7 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.08

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x57.7 %
spíše ano18x34.6 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano51x98.1 %
spíše ano1x1.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x24 %
spíše ano12x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x52 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x63.5 %
spíše ano19x36.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x34.6 %
spíše ano23x44.2 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne4x7.7 %
nemohu posoudit4x7.7 %
průměr 1.85
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x90.4 %
spíše ano4x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž20x38.5 %
žena32x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.52x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé50x96.2 %
opakovaně2x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%42x80.8 %
75 – 50%9x17.3 %
50 – 25%1x1.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré7x13.5 %
nadprůměrné7x13.5 %
průměrné35x67.3 %
podprůměrné3x5.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký17x32.7 %
průměrný31x59.6 %
nízký4x7.7 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký22x42.3 %
průměrný29x55.8 %
nízký1x1.9 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět