Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07AA Výpočetní technika - Hladíková

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 18 / 51 (35 %) Učebna: PUA Termín: Čt,17:20
Poznámka: PO, 9.00, PUA

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x16.7 %
dobrá12x66.7 %
průměrná1x5.6 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná1x5.6 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.94

Vyučující

Hladíková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Hladíková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Hladíková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x77.8 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný17x94.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x38.9 %
průměrný9x50 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět