Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
Katedra }
Předmět

MFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 72 (10 %) Učebna: F1 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x28.6 %
dobrá3x42.9 %
průměrná2x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne4x57.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Kapsa Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Kovář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kapsa Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Kovář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Kapsa Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Kovář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž2x28.6 %
žena5x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x57.1 %
75 – 50%2x28.6 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x28.6 %
průměrné4x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x14.3 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x28.6 %
průměrný3x42.9 %
nízký2x28.6 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět