Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P81 Virologie - systémy na molekulární úrovni

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 27 / 66 (41 %) Učebna: B3 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá14x51.9 %
dobrá12x44.4 %
průměrná1x3.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x3.7 %
přiměrěné20x74.1 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 2

Vyučující

Forstová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano16x59.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Forstová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Forstová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x76.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x14.8 %
žena23x85.2 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.25x92.6 %
Nmgr.1x3.7 %
Ph.D.1x3.7 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x66.7 %
75 – 50%6x22.2 %
50 – 25%2x7.4 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné7x25.9 %
průměrné17x63 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký14x51.9 %
průměrný13x48.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x50 %
průměrný11x42.3 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět