Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P32 Toxikologie

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 37 / 108 (34 %) Učebna: CH1 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá20x54.1 %
dobrá15x40.5 %
průměrná2x5.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.51
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano10x27 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.9 %
průměr 1.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x16.2 %
přiměrěné22x59.5 %
nízké2x5.4 %
nemohu posoudit7x18.9 %
průměr 1.87

Vyučující

Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano22x59.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.31
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x45.9 %
průměr 1.35
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x83.8 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x33.3 %
žena24x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.32x86.5 %
Nmgr.5x13.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x56.8 %
75 – 50%7x18.9 %
50 – 25%7x18.9 %
méně než 25%2x5.4 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré6x16.2 %
nadprůměrné9x24.3 %
průměrné20x54.1 %
podprůměrné2x5.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.49
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký15x40.5 %
průměrný19x51.4 %
nízký3x8.1 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x36.1 %
průměrný20x55.6 %
nízký3x8.3 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět