Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P11 Teorie sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 25 / 71 (35 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá4x16 %
dobrá14x56 %
průměrná5x20 %
špatná2x8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano8x32 %
spíše ne10x40 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 2.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano11x44 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano10x40 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano12x48 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 2.05
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké7x28 %
přiměrěné14x56 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.67

Vyučující

Hampl Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano15x60 %
spíše ne7x28 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.21
Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne3x12.5 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 2.4
Hampl Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano11x44 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano8x32 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.85
Hampl Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x92 %
průměr 1
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x72 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano14x56 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano1x4 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano9x36 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x36 %
žena16x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.11x44 %
Nmgr.12x48 %
Ph.D.2x8 %
průměr 1.64
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%16x64 %
75 – 50%7x28 %
50 – 25%2x8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x12 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné15x60 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x4 %
průměrný17x68 %
nízký7x28 %
průměr 2.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x4 %
průměrný19x76 %
nízký5x20 %
průměr 2.16
Vybrat jiný předmět