Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P100 Teorie a praxe geografického vzdělávání

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 22 / 22 (100 %) Učebna: PR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x31.8 %
dobrá8x36.4 %
průměrná7x31.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano11x50 %
spíše ne8x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x18.2 %
přiměrěné15x68.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.79

Vyučující

Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Hanus Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano11x50 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Hanus Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x50 %
průměr 1.27
Hanus Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x22.7 %
žena17x77.3 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x68.2 %
Nmgr.6x27.3 %
Ph.D.1x4.5 %
průměr 1.36
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x95.5 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné14x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x31.8 %
průměrný13x59.1 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x31.8 %
průměrný12x54.5 %
nízký3x13.6 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět