Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25 Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 96 (30 %) Učebna: LR Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá8x27.6 %
dobrá16x55.2 %
průměrná5x17.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x13.8 %
přiměrěné21x72.4 %
nízké1x3.4 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne11x37.9 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.39
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.62
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.29
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.58
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x55.2 %
průměr 1.77
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x55.2 %
průměr 1.62
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x41.4 %
žena17x58.6 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.5x17.2 %
Nmgr.24x82.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x72.4 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%4x13.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné9x31 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x34.5 %
průměrný14x48.3 %
nízký5x17.2 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký10x34.5 %
průměrný17x58.6 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět