Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P04Z Sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 8 kr.
Respondentů: 37 / 99 (37 %) Učebna: VG Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x18.9 %
dobrá19x51.4 %
průměrná10x27 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x2.7 %
průměr 2.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano19x52.8 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x77.8 %
spíše ano7x19.4 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x24.3 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 2.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne9x24.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x32.4 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké9x24.3 %
přiměrěné22x59.5 %
nízké2x5.4 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.79

Vyučující

Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Čermák Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x13.9 %
spíše ano18x50 %
spíše ne10x27.8 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 2.26
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Čermák Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x13.5 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x67.6 %
průměr 1.75
Čermák Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano5x14.3 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x71.4 %
průměr 1.9
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x24.3 %
spíše ano23x62.2 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano10x27 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x43.2 %
spíše ano18x48.6 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž24x64.9 %
žena13x35.1 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé37x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x48.6 %
75 – 50%14x37.8 %
50 – 25%3x8.1 %
méně než 25%2x5.4 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x10.8 %
nadprůměrné8x21.6 %
průměrné21x56.8 %
podprůměrné2x5.4 %
špatné2x5.4 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x32.4 %
průměrný21x56.8 %
nízký4x10.8 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký10x27 %
průměrný23x62.2 %
nízký4x10.8 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět