Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P48 Reoetitorium středoškolské fyziky

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 17 / 50 (34 %) Učebna: F1 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá12x70.6 %
dobrá5x29.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.92

Vyučující

Kekule Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Kekule Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Kekule Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x88.2 %
Nmgr.1x5.9 %
Ph.D.1x5.9 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x41.2 %
průměrný10x58.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x41.2 %
průměrný10x58.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět