Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P44 Relační databáze pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 32 (59 %) Učebna: Z3 Termín: Út,18:10
Poznámka: ÚT, 17.20, Z3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x15.8 %
dobrá5x26.3 %
průměrná5x26.3 %
špatná5x26.3 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 2.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné9x47.4 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.85

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.74
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.59
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x36.8 %
žena12x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x15.8 %
Nmgr.16x84.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.84
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x89.5 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x31.6 %
průměrný9x47.4 %
nízký4x21.1 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x15.8 %
průměrný8x42.1 %
nízký8x42.1 %
průměr 2.26
Vybrat jiný předmět