Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P12 Péče o diverzitu

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 25 (44 %) Učebna: B12 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x45.5 %
dobrá5x45.5 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 2

Vyučující

Plesník Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Plesník Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Plesník Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x27.3 %
žena8x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.6x54.5 %
Nmgr.5x45.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.45
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x20 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné8x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x63.6 %
průměrný4x36.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký6x54.5 %
průměrný4x36.4 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět