Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C25P První pomoc ve škole

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 50 / 38 (132 %) Učebna: B4 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá43x86 %
dobrá6x12 %
průměrná1x2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x60 %
spíše ano12x24 %
spíše ne5x10 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x32 %
spíše ano26x52 %
spíše ne7x14 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.82
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano46x92 %
spíše ano4x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x80 %
spíše ano7x14 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.19
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x8 %
přiměrěné42x84 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x8 %
průměr 1.91

Vyučující

Pinkr Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano42x84 %
spíše ano5x10 %
spíše ne2x4 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Kuba Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x90 %
spíše ano3x6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.12
Melounová Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x64.1 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.39
Pinkr Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x90 %
spíše ano2x4 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne2x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Kuba Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x94 %
spíše ano1x2 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.06
Melounová Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x81.6 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.16
Pinkr Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x8 %
spíše ano3x6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x86 %
průměr 1.43
Kuba Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x6 %
spíše ano3x6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit44x88 %
průměr 1.5
Melounová Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x5.3 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x89.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano44x88 %
spíše ano6x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x80 %
spíše ano7x14 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x76 %
spíše ano11x22 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x18 %
žena41x82 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.41x82 %
Nmgr.9x18 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé50x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%50x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré5x10 %
nadprůměrné10x20 %
průměrné35x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký44x88 %
průměrný5x10 %
nízký1x2 %
průměr 1.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký45x90 %
průměrný4x8 %
nízký1x2 %
průměr 1.12
Vybrat jiný předmět