Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P62 Protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 36 / 135 (27 %) Učebna: B7 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá24x66.7 %
dobrá10x27.8 %
průměrná2x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano18x50 %
spíše ne6x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x77.8 %
spíše ano5x13.9 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x17.1 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x16.7 %
přiměrěné20x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x27.8 %
průměr 1.77

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x27.8 %
spíše ano20x55.6 %
spíše ne4x11.1 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Škaloud Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x44.4 %
spíše ano17x47.2 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.6
Hampl Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano9x25 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.43
Škaloud Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano7x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.21
Hampl Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.23
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x8.3 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x88.9 %
průměr 1.25
Škaloud Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x83.3 %
průměr 1
Hampl Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x88.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x80.6 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x94.4 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x50 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne4x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x27.8 %
žena26x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé33x91.7 %
opakovaně3x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%23x63.9 %
75 – 50%10x27.8 %
50 – 25%3x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x2.8 %
nadprůměrné8x22.2 %
průměrné27x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký13x36.1 %
průměrný17x47.2 %
nízký6x16.7 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x38.9 %
průměrný19x52.8 %
nízký3x8.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět