Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P82 Problémové oblasti světa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 22 / 35 (63 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá15x68.2 %
dobrá7x31.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké11x50 %
přiměrěné10x45.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.48

Vyučující

Vágner Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano9x50 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.18
Kabrda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Jelen Libor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29
Vágner Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.4
Kabrda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Jelen Libor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vágner Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.2
Kabrda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x44.4 %
průměr 1.2
Jelen Libor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž15x68.2 %
žena7x31.8 %
průměr 1.32
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x13.6 %
Nmgr.19x86.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký18x81.8 %
průměrný4x18.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x61.9 %
průměrný8x38.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět