Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C27 Pozorování a pokus organismální I

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 23 / 30 (77 %) Učebna: B4 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá11x47.8 %
dobrá12x52.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x39.1 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné18x78.3 %
nízké2x8.7 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.05

Vyučující

Mourek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Koukol Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 1.88
Svoboda David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.1
Mourek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Koukol Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.29
Svoboda David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Mourek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x43.5 %
průměr 1.08
Koukol Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.5
Svoboda David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x21.7 %
žena18x78.3 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x8.7 %
Nmgr.21x91.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x78.3 %
75 – 50%5x21.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x39.1 %
průměrný13x56.5 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x22.7 %
průměrný17x77.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět