Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P11C Populační vývoj České republiky – cv.

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 28 / 37 (76 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x10.7 %
dobrá13x46.4 %
průměrná11x39.3 %
špatná1x3.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano7x25 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x39.3 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné23x82.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.9 %
průměr 2

Vyučující

Fialová Ludmila ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano19x67.9 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Kocourková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.04
Fialová Ludmila je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.42
Kocourková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano14x50 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.59
Fialová Ludmila je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x39.3 %
průměr 1.41
Kocourková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x39.3 %
průměr 1.35
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano14x50 %
spíše ne7x25 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.15
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano14x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x32.1 %
žena19x67.9 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.24x85.7 %
Nmgr.4x14.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%22x78.6 %
75 – 50%4x14.3 %
50 – 25%2x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné9x32.1 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x25 %
průměrný18x64.3 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x7.1 %
průměrný21x75 %
nízký5x17.9 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět