Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250C17N Pokročilé praktikum z biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 18 / 27 (67 %) Učebna: BPP Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá12x66.7 %
průměrná4x22.2 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x94.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2

Vyučující

Vaněk Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Martínek Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.28
Ingr Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Vaněk Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Martínek Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76
Ingr Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.31
Vaněk Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.73
Martínek Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.88
Ingr Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.41
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x55.6 %
průměrný8x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x44.4 %
průměrný9x50 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět