Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MUS17 Pedagogika II

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 34 (68 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x4.3 %
dobrá2x8.7 %
průměrná6x26.1 %
špatná7x30.4 %
velmi špatná7x30.4 %
průměr 3.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne9x39.1 %
rozhodně ne8x34.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké17x73.9 %
přiměrěné4x17.4 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.27

Vyučující

Běhalová Andrea ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne12x52.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.26
Běhalová Andrea je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Běhalová Andrea je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne12x52.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.35
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.14

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x39.1 %
žena14x60.9 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.1x4.3 %
Nmgr.19x82.6 %
Ph.D.3x13 %
průměr 2.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x78.3 %
75 – 50%5x21.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x17.4 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné12x52.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.35
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x21.7 %
průměrný10x43.5 %
nízký8x34.8 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x8.7 %
průměrný4x17.4 %
nízký17x73.9 %
průměr 2.65
Vybrat jiný předmět