Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MUS06 Pedagogika I

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 25 / 35 (71 %) Učebna: B2P Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x16 %
průměrná12x48 %
špatná7x28 %
velmi špatná2x8 %
průměr 3.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano12x48 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne4x16 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 2.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x28 %
spíše ne11x44 %
rozhodně ne6x24 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.96
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano12x48 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.95
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano9x36 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit8x32 %
průměr 2.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké12x48 %
přiměrěné10x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.45

Vyučující

Vincejová Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano9x36 %
spíše ne10x40 %
rozhodně ne5x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.76
Vincejová Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano14x56 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.96
Vincejová Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x80 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano11x44 %
spíše ne9x36 %
rozhodně ne4x16 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano6x24 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x12 %
spíše ne9x36 %
rozhodně ne12x48 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 3.38

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x16 %
žena21x84 %
průměr 1.84
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.17x68 %
Nmgr.7x28 %
Ph.D.1x4 %
průměr 1.36
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x60 %
75 – 50%7x28 %
50 – 25%2x8 %
méně než 25%1x4 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné3x12 %
průměrné20x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x8 %
průměrný15x60 %
nízký8x32 %
průměr 2.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x4 %
průměrný12x48 %
nízký12x48 %
průměr 2.44
Vybrat jiný předmět