Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG422P01 Paleontologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 26 / 41 (63 %) Učebna: VP Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá14x53.8 %
dobrá11x42.3 %
průměrná1x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne16x61.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné19x73.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.86

Vyučující

Fatka Oldřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.12
Sakala Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano18x72 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.13
Fatka Oldřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano13x50 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Sakala Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano11x44 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Fatka Oldřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano8x32 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x56 %
průměr 1.91
Sakala Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano13x52 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x40 %
průměr 1.87
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x46.2 %
žena14x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.25x96.2 %
Nmgr.1x3.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%23x88.5 %
75 – 50%3x11.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné1x3.8 %
průměrné23x88.5 %
podprůměrné1x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x34.6 %
průměrný16x61.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x30.8 %
průměrný16x61.5 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět