Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG422P40 Paleobiologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 69 (28 %) Učebna: VP Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá11x57.9 %
dobrá8x42.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 2

Vyučující

Kraft Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Fatka Oldřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Košťák Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.72
Kraft Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Fatka Oldřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Košťák Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.41
Kraft Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1.14
Fatka Oldřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.38
Košťák Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x21.1 %
žena15x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x89.5 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x42.1 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký11x57.9 %
průměrný8x42.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x68.4 %
průměrný6x31.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Vybrat jiný předmět