Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P67B Organická chemie II (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 24 (50 %) Učebna: CH7 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá6x50 %
průměrná4x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.09

Vyučující

Drahoňovský Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne7x58.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Drahoňovský Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Drahoňovský Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x50 %
žena6x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x83.3 %
opakovaně2x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x33.3 %
75 – 50%5x41.7 %
50 – 25%2x16.7 %
méně než 25%1x8.3 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné6x50 %
průměrné5x41.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x33.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět