Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P16P Ochrana ovzduší

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 56 (41 %) Učebna: B14 Termín: St,09:50
Poznámka: Pod kódem MO550P16G hodnoceny 2 předměty: MO550P16G, MO550P16P

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá11x47.8 %
průměrná11x47.8 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké16x69.6 %
přiměrěné7x30.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Vyučující

Hůnová Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne14x60.9 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.65
Hůnová Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.9
Hůnová Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit12x52.2 %
průměr 2.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne5x21.7 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 2.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x47.8 %
žena12x52.2 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.21x91.3 %
Nmgr.2x8.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x91.3 %
opakovaně2x8.7 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%9x39.1 %
75 – 50%9x39.1 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%4x17.4 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x17.4 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné13x56.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x13 %
průměrný18x78.3 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x4.5 %
průměrný12x54.5 %
nízký9x40.9 %
průměr 2.36
Vybrat jiný předmět