Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 117 / 280 (42 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá53x45.3 %
dobrá47x40.2 %
průměrná16x13.7 %
špatná1x0.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano56x47.9 %
spíše ano48x41 %
spíše ne12x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano85x72.6 %
spíše ano29x24.8 %
spíše ne3x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano41x35 %
spíše ano41x35 %
spíše ne24x20.5 %
rozhodně ne7x6 %
nemohu posoudit4x3.4 %
průměr 1.97
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x28.4 %
spíše ano49x42.2 %
spíše ne11x9.5 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit22x19 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké10x8.5 %
přiměrěné93x79.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit14x12 %
průměr 1.9

Vyučující

Sedláček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x38.5 %
spíše ano39x40.6 %
spíše ne14x14.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x6.3 %
průměr 1.74
Šmejkal Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x43.6 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne4x10.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Štěpánek Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne14x46.7 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 2.61
Sedláček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano76x78.4 %
spíše ano15x15.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit5x5.2 %
průměr 1.2
Šmejkal Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano12x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Štěpánek Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.62
Sedláček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x17.3 %
spíše ano11x11.2 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit69x70.4 %
průměr 1.45
Šmejkal Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x23.7 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x60.5 %
průměr 1.47
Štěpánek Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x69 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano63x53.8 %
spíše ano45x38.5 %
spíše ne4x3.4 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit4x3.4 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano113x96.6 %
spíše ano1x0.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano72x62.1 %
spíše ano34x29.3 %
spíše ne7x6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x2.6 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž40x34.2 %
žena77x65.8 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.116x99.1 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x0.9 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé115x98.3 %
opakovaně2x1.7 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%81x69.2 %
75 – 50%30x25.6 %
50 – 25%4x3.4 %
méně než 25%2x1.7 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré7x6 %
nadprůměrné23x19.7 %
průměrné78x66.7 %
podprůměrné7x6 %
špatné2x1.7 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký21x18.1 %
průměrný83x71.6 %
nízký12x10.3 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký27x23.3 %
průměrný82x70.7 %
nízký7x6 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět