Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P549 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 33 / 49 (67 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,10:40
Poznámka: ST, 17.20, CH3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá13x39.4 %
dobrá15x45.5 %
průměrná4x12.1 %
špatná1x3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne6x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x60.6 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano18x54.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano22x66.7 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x9.1 %
přiměrěné28x84.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.9

Vyučující

Sedláček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x12.1 %
spíše ano23x69.7 %
spíše ne4x12.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 2.06
Sedláček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Sedláček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x18.8 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x46.9 %
průměr 1.65
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x45.5 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x84.8 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x84.8 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x30.3 %
žena23x69.7 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé32x97 %
opakovaně1x3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%23x69.7 %
75 – 50%4x12.1 %
50 – 25%3x9.1 %
méně než 25%3x9.1 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3 %
nadprůměrné6x18.2 %
průměrné24x72.7 %
podprůměrné2x6.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x3 %
průměrný29x87.9 %
nízký3x9.1 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký9x27.3 %
průměrný21x63.6 %
nízký3x9.1 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět