Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P36 Neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 38 / 146 (26 %) Učebna: B7 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x7.9 %
dobrá25x65.8 %
průměrná8x21.1 %
špatná2x5.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x34.2 %
spíše ano17x44.7 %
spíše ne5x13.2 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano12x31.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x26.3 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne4x10.5 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit8x21.1 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x35.1 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x2.6 %
přiměrěné22x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit15x39.5 %
průměr 1.96

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x10.5 %
spíše ano20x52.6 %
spíše ne12x31.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 2.27
Bendová Zdeňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x28.9 %
spíše ano18x47.4 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.92
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Bendová Zdeňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.31
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x15.8 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x76.3 %
průměr 1.33
Bendová Zdeňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x7.9 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x84.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano18x47.4 %
spíše ne4x10.5 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x92.1 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x31.6 %
žena26x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.37x97.4 %
Nmgr.1x2.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé37x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%23x60.5 %
75 – 50%11x28.9 %
50 – 25%4x10.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x5.3 %
nadprůměrné10x26.3 %
průměrné26x68.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký17x44.7 %
průměrný21x55.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x10.5 %
průměrný27x71.1 %
nízký7x18.4 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět