Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P15 Molekulární biologie a genetika I

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 53 (43 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x4.3 %
dobrá7x30.4 %
průměrná12x52.2 %
špatná3x13 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké8x34.8 %
přiměrěné6x26.1 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 1.53

Vyučující

Novák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne11x47.8 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Novák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.5
Novák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.09
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.13x56.5 %
Nmgr.10x43.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.43
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x65.2 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%5x21.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x21.7 %
průměrný13x56.5 %
nízký5x21.7 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný15x65.2 %
nízký8x34.8 %
průměr 2.35
Vybrat jiný předmět