Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P41 Molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 73 / 222 (33 %) Učebna: B3 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá26x35.6 %
dobrá33x45.2 %
průměrná14x19.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x64.4 %
spíše ano23x31.5 %
spíše ne3x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x39.7 %
spíše ano37x50.7 %
spíše ne6x8.2 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x43.8 %
spíše ano29x39.7 %
spíše ne4x5.5 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit7x9.6 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x27.4 %
spíše ano29x39.7 %
spíše ne7x9.6 %
rozhodně ne2x2.7 %
nemohu posoudit15x20.5 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké14x19.2 %
přiměrěné45x61.6 %
nízké1x1.4 %
nemohu posoudit13x17.8 %
průměr 1.78

Vyučující

Kuthan Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano42x57.5 %
spíše ano22x30.1 %
spíše ne7x9.6 %
rozhodně ne2x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Palková Zdena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x16.4 %
spíše ano32x43.8 %
spíše ne22x30.1 %
rozhodně ne7x9.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Kuthan Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano50x68.5 %
spíše ano20x27.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.1 %
průměr 1.29
Palková Zdena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano39x53.4 %
spíše ano26x35.6 %
spíše ne5x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.1 %
průměr 1.51
Kuthan Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x2.7 %
spíše ano4x5.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit67x91.8 %
průměr 1.67
Palková Zdena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x1.4 %
spíše ano5x6.8 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit66x90.4 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x52.1 %
spíše ano30x41.1 %
spíše ne2x2.7 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit2x2.7 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano67x91.8 %
spíše ano1x1.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.7 %
nemohu posoudit3x4.1 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x48.6 %
spíše ano31x43.1 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.9 %
průměr 1.49

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž20x27.4 %
žena53x72.6 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.63x87.5 %
Nmgr.8x11.1 %
Ph.D.1x1.4 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé73x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%52x71.2 %
75 – 50%15x20.5 %
50 – 25%5x6.8 %
méně než 25%1x1.4 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré8x11 %
nadprůměrné17x23.3 %
průměrné48x65.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký35x47.9 %
průměrný35x47.9 %
nízký3x4.1 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký21x29.2 %
průměrný44x61.1 %
nízký7x9.7 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět